جهت ثبت ربات خود در اپلیکیشن ربات یاب تلگرام، لطفا دکمه زیر را لمس کرده تا به صفحه ثبت ربات در وب سایت توسعه دهنده مراجعه نمایید.

 

ثبت ربات از طریق وب سایت توسعه دهنده